Konferencje | Przeglądy | Spotkania

Przegląd Filmów o Górach O!Góry

O! GÓRY. PRZEGLĄD FILMÓW O GÓRACH im. Tadeusza Piotrowskiego. To niezwykłe w skali Szczecina wydarzenie przyciągające wiele osób czynnie uprawiających wspinaczkę górską, trekkingi w najwyższych i najpiękniejszych górach świata, miłośników turystyki górskiej, krajobrazu, ochrony przyrody i ekologii. Impreza adresowana jest do młodzieży, dorosłych i osób starszych. Przegląd wprowadza w magiczny świat gór, na piękne szczyty, skąd rozpościerają się zapierające dech widoki. Przegląd pogłębia wiedzę o górach, umożliwia poznawanie ich wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych, stwarza możliwość integracji różnych środowisk społecznych. Ma także wymiar edukacji ekologicznej.

Konferencja Antikon

Konferencja i podróż studyjna ANTIKON to polsko-niemieckie spotkanie na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego, dyskusja o problemach ratowania, ochrony, popularyzacji i wykorzystania obiektów architektury ryglowej i drewnianej w Europie i na świecie. To niepowtarzalna możliwość współpracy i wymiany poglądów naukowców z praktykami w Niemczech i w Polsce. To również forum dyskusyjne, dzięki któremu od zniszczenia i zapomnienia uratowano już parędziesiąt obiektów architektury ryglowej i drewnianej.

Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa

Konferencje z cyklu "Przestępczość Ubezpieczeniowa" były najdłużej odbywającymi się w Polsce spotkaniami branży o tej tematyce. Na przestrzeni 20 lat przestępczość ubezpieczeniowa przeszła ewolucję. Działania mające na celu jej przeciwdziałanie na polskim i europejskim rynku to proces niezwykle trudny i złożony. Przestępcy wciąż doskonalą umiejętności i metody swoich działań, poznają nowe procedury ubezpieczeniowe i wykorzystują słabości systemów. Treści prezentowane podczas dotychczasowych edycji Konferencji dawały realne wsparcie dla rynku w procesie doskonalenia narzędzi do walki ze zjawiskiem przestępczości w ubezpieczeniach.