2012

XIII Polsko – Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2012”
Istniejące i nieistniejące zespoły zabudowy ryglowej i układy urbanistyczne

Banzkow, 17-19 września 2012 r.


Poniedziałek, 17.09.2012

8.00  zbiórka uczestników pod Dworcem PKP w Szczecinie
8.30  wyjazd uczestników spod Dworca PKP w Szczecinie
12.00
  przyjazd uczestników do Banzkow (powiat Ludwigslust-Parchim)
12.10  zakwaterowanie w hotelu TREND, w Banzkow – Plater Strasse 1; 19079 Banzkow
13.00  obiad
14.00 rozpoczęcie konferencji

Powitanie uczestników przez Klausa Winandsa – Głównego Krajowego Konserwatora Zabytków

dr hab. Martin Biermann – Dyrektor Grupy Roboczej Niemieckich Miast Ryglowych, Fulda
Czy budownictwo ryglowe jest jeszcze na czasie? Sposoby ucieczki od zagrożenia.

Krzysztof Ałykow – Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT; dr inż. Magdalena Napiórkowska-Ałykow – Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej; Wojciech Kapałczyński – Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Renowacja budynku o konstrukcji przysłupowo-zrębowej stanowiącego część istniejącego zabytkowego układu urbanistycznego miasta Bogatynia – studium przypadku

dr inż. arch. Renata Gubańska, dr inż. Janusz Gubański – Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Zespoły stodół szachulcowych w układach urbanistycznych wielkopolskich miasteczek na przykładzie Dubina

15.30 przerwa na kawę
16.00 c.d. obrad
dr Jörg Kirchner
– Krajowy Urząd Kultury i Ochrony Zabytków  
„Szkoła Führera Niemieckiej Elity Lekarskiej” w miejscowości Alt Rehse (1934-199). Budowle ryglowe jako część architektury nacjonalistycznej

Friedhelm Meyer – Miejska Rada Budowlana w Hannoversch Münden
Burkhard Klapp – Niższy Urząd Ochrony Zabytków w Hannoversch Münden
Rozbudowa na powierzchniach zespołów starówek rejonu Hannoversch Münden

Wiesława Chodkowska – Starszy Kustosz, Kierownik Działu Architektury Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
 „Ostpreussisches Heimatmuseum w Królewcu i  Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny  w Olsztynku- wspólne dziedzictwo”

17.30  wycieczka po mieście Banzkow, zwiedzanie Kościoła
19.00 Kościół w Banzkow – Uroczyste otwarcie wystawy o zespole polskich i ukraińskich cerkwi karpackich, wnioskowanych do wpisania na listę UNESCO. Wystawę zaprezentuje Mariusz Czuba Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
około 20.30  kolacja


Wtorek, 18.09.2012

8.00  śniadanie
8.30  wyjazd w podróż studyjną
9.00  zwiedzanie Ludwigslust oraz Zamku
13.00  obiad
14:00 wyjazd do Grabow. Zwiedzanie miasta
15.30 przerwa na kawę
17.00
  wyjazd do Friedrichsmoor
17.30  zwiedzanie Friedrichsmoor oraz Pałacu Myśliwskiego
około 20.00 kolacja
około 22.00 powrót do Hotelu w Banzkow


Środa, 19.09.2012

8.00  śniadanie
9.00  c.d. obrad

dr doc. Irina Belinceva – Historyk Sztuki, Główny Pracownik Naukowy w Naukowo-Badawczym Instytucie Historii Architektury i Budownictwa Rosyjskiej Akademii Architektury i Nauk
o Budownictwie Państwowego Moskiewskiego Uniwersytetu Kultury i Sztuki
Pruski mur w archtekturze Prus Wschodnich (Obwód Kaliningradzki): obecny stan badań naukowych, wspόłczesna stylizacja

dr Matthias Metzler – Krajowy Urząd Ochrony Zabytków w Brandenburgii, Krajowe Muzeum Archeologiczne
Odbudowa miasta Rheinsberg po pożarze w roku 1740

Angelika Schwebs – Niższy Urząd Ochrony Zabytków Powiatu  Vorpommern-Greifswald
„A jednak nie spójność i harmonia“ wzgląd w architekturę ryglowa Passewalku

Marta Kaluch-Tabisz – Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Zespół zabudowań kościelnych we Wrocławiu – Praczach Odrzańskich. Historia, unikatowy charakter barokowej zabudowy szkieletowej i problemy konserwatorskie

10.30  przerwa na kawę
11.00
  c.d. obrad

dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kościół pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie – prezentacja badań i prac konserwatorskich zrealizowanych w latach 2006-2011

dr Jan Schirmer – Krajowy Urząd Kultury i Ochrony Zabytków
Budowle ryglowe XVII i XVIII wieku na obszarze Meklemburgii Pomorza Przedniego

Andrzej Miarkowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddziału
w Poznaniu.
W cieniu twierdzy – XIX w. zabudowa ryglowa śródmieścia Poznania

Danuta Horoszko – Dział Dokumentacji Budownictwa Rolno-Folwarcznego Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie
Golęczewo jako miejsce idealne

12.20 dyskusja i podsumowanie konferencji
13.00
  zakończenie konferencji
13.00  obiad
13.45 wyjazd uczestników
ok. 16.00 planowany powrót do Szczecina