2013

XIV Polsko – Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2013”
Architektura sakralna – zarządzanie obiektem zabytkowym
Koszalin, 16-18 września 2013 r.


Patronat Honorowy nad konferencją i podróżą studyjną objęli:

 • Mathias Brodkorb – Minister Oświaty, Nauki i  Kultury Meklemburgii – Pomorza Przedniego
 • Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków RP w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Marcin Zydorowicz – Wojewoda Zachodniopomorski
 • Helmuth Freiherr von Maltzahn – Konsul Honorowy Polski w Schwerinie
 • Bartłomiej Sochański – Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
 • Komisja Drewna Polskiego Narodowego Komitetu ICOMOS

Partnerzy Projektu po stronie niemieckiej:

 • Ministerium für Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern
 • Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Archäologie und Denkmalpflege Mecklenburg Vorpommern
 • Deutsch-Polnische Gesellschaft in MV e. V.

Partnerzy Projektu po stronie polskiej:

 • Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Szczecinie
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
 • Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Specjalistyczny Patronat Prasowy:

 • Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki z Łodzi
 • Spotkania z Zabytkami z Warszawy
 • Renowacje i Zabytki z Krakowa
 • Patronat Medialny Kurier Szczeciński.

Program

16.09.2013 (poniedziałek)

8.15 zbiórka uczestników w Szczecinie
8.45 wyjazd autokarami do Koszalina
12.00 przyjazd do Koszalina; powitalna kawa i zakwaterowanie w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym CEF w Koszalinie
12.20 uroczysta inauguracja konferencji – powitanie przez Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka
Ksiądz Henryk Romanik – Diecezjalny Konserwator Zabytków Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Medytacja o Św. Józefie Cieśli i jego opiece nad drewnianymi kościołami. 
Diecezjalny konserwator zabytków: przykład koszaliński na tle innych doświadczeń w Polsce

12.50 obiad
13.30 rozpoczęcie obrad

Moderatorzy: Beata Makowska – Kierownik Oddziału Terenowego w Szczecinie Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Maria Witek – Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Omówienie wspólnego programu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie: „Kościoły ryglowe Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej: założenia projektu, promocja projektu, metodyka prac terenowych, opracowywania materiałów z prac terenowych, prezentacja zasobu, prezentacja pierwszych wniosków”

Głos zabrali:

Ksiądz Henryk Romanik – Diecezjalny Konserwator Zabytków Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Antikon w Koszalinie, czyli św. Józef poszukuje pomocnych cieśli i murarzy

Cezary Nowakowski – Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Problemy budownictwa ryglowego jako wyróżnika kulturowego regionu w kontekście pracy Biura Dokumentacji Zabytków

dr inż. arch. Beata Makowska – Narodowy Instytut Dziedzictwa, Kierownik Oddziału Terenowego w Szczecinie
Cele i zadania projektu

Waldemar Witek – Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Szczecinie
Kościoły ryglowe – charakterystyka zespołu (część woj. zachodniopomorskiego)

inż. arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz – Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Stan zachowania, potrzeby remontowe, przygotowanie inwestycji

Maria Witek – Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Społeczny wymiar użytkowania kościołów ryglowych

Teresa Palacz – Narodowy Instytut Dziedzictwa, Kierownik Oddziału Terenowego w Poznaniu
Kościoły ryglowe – charakterystyka zespołu (część woj. wielkopolskiego)

Beata Dygulska – Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Gdańsku
Kościoły ryglowe – charakterystyka zespołu (cześć woj. pomorskiego)

Karol Czajkowski – Zespół ds. Inwentaryzacji Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Tychówko – skanowanie zabytku

15.30 przerwa na kawę
16.00 c.d. obrad

Moderator: Marek Sztark – Prezes SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

16.00 Jens Amelung – Konserwator Zabytków  Krajowego Urzędu Kultury i Konserwacji Zabytków Meklemburgii Pomorza Przedniego
Budowle sakralne wieku XVIII w Meklemburgii Pomorzu Przednim i ich barokowe wyposażenie

16.40 inż. arch. Ralf Gesatzky – były pracownik Wydziału Budownictwa Luterańskiego Kościoła Krajowego Meklemburgii – Kościoła Północnego
Kościół Wiejski w Klein Helle

17.00 Matthias Hartig – Właściciel firmy Zimmerei Hartig, Gielow
Sprawozdanie z prac konserwatorskich wykonanych na dwóch kościołach  – na barokowej wieży ryglowej kościoła w Kotelow oraz ryglowego kościoła barokowego w Klein Helle

17.20 dyskusja
17.30 przerwa na kawę
17.45 c.d. obrad
17.45 dr  Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Drewniany kościół w Klępsku. Prezentacja unikatowego wystroju i wyposażenia świątyni w aspekcie problematyki konserwacji i zabezpieczenia zabytku

18.05 dr inż. arch. Przemysław Baster – Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Renowacja zespołu cerkiewno-obronnego w Radrużu u progu wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO

18.25 Stefanie Wagner – Referent do spraw badań nad budownictwem w Krajowym Urzędzie Konserwacji Zabytków w Brandenburgii
O historii budynku szkolnego i domu modlitewnego w Wuschewier

18.45 dyskusja
19.00 kolacja


17.09.2013 (wtorek)

7.45 śniadanie
8.40 wyjazd w podróż studyjną
10.00 Tychówko
10.00 – 10.30 zwiedzanie
10.30 wyjazd do Ostrego Barda
10.45 Ostre Bardo
10.45 – 11.40 zwiedzanie wraz z przerwą kawową
11.40 wyjazd do Sławy
12.15 Sława
12.15 – 12.35 zwiedzanie
12.35 wyjazd do Połczyna Zdroju
13.15 Połczyn Zdrój
13.15 – 14.00 zwiedzanie
14.00 – 14.45 obiad
14.50 wyjazd do Gronowa
15.35 Gronowo
15.35 – 16.20 zwiedzanie
16.20 wyjazd do Siemczyna
17.15 Siemczyno
17.15 – 18.15 zwiedzanie Pałacu w 2 grupach i równolegle przerwa kawowa w 2 grupach
18.15 wyjazd do Koszalina
20.15 przyjazd do CEF
20.30 kolacja z koncertem w wykonaniu Kapeli Jamneńskiej


18.09.2013 (środa)

7.30 śniadanie
8.30 wykłady

Moderator: Ewa Prync-Pommerencke – Schwerin

8.30 dr inż. Mariusz Książek – adiunkt i pracownik naukowy Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej
Uwagi i wytyczne sporządzania ekspertyz mykologiczno – budowlanych oraz ocen technicznych sakralnych obiektów zabytkowych, zgodnie z przepisami i prawem Unii Europejskiej

8.50 Irina Belintseva – Główny pracownik naukowy Naukowo-Badawczego Instytutu Historii i Teorii Architektury i Budownictwa Rosyjskiej Akademii Architektury i Nauk o Budownictwie w Moskwie; Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej w Centralnych Naukowo-Restauracyjnych Warsztatach Produkcyjnych w Moskwie
Budowle sakralne Prus Wschodnich na terenie Obwodu Kaliningradzkiego: problemy zachowania, wykorzystania i zarządzania  w XXI w.

9.10 Angus Fowler – Członek Zarządu Grupy Wsparcia Starych Kościołów w Marburgu 
Kościoły ryglowe w Europie Zachodniej

9.30 Ksiądz Paweł Brostowicz  – Kapłan Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Proboszcz w Sianowie
Realizacja projektu konserwatorskiego przy zabytkowym kościele w Sianowie, w latach 2010-2013: zadania, problemy, procedury

9.50 dyskusja
10.00 przerwa na kawę
10.20 c.d. obrad
10.20 Krystyna Bastowska – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Koszalinie
Dzieje zabytkowych świątyń o drewnianej konstrukcji szkieletowej z terenu dawnego województwa koszalińskiego – historia remontów i związanych z nimi uwarunkowań

10.40 dr inż. arch. Renata Gubańska, dr inż. Janusz Gubański – Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Przeobrażenia obiektów zabytkowych na przykładzie zespołu sakralnego w Jutrosinie

11.00 Danuta Kowalska – Doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, konserwator dzieł rzemiosła artystycznego
Drewniany kościół w Rybnicy Leśnej

11.20 dr inż. Antonina Żaba – adiunkt,  Zastępca Kierownika Katedry, dr inż. Michał Marchacz – asystent, Marcelina Olechowska – doktorant Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Tymczasowy Kościół pw. św. Macieja Apostoła w Maciejowie

11.40 dyskusja i podsumowanie konferencji
12.00 zakończenie konferencji
12.05 obiad
12.50 wyjazd uczestników do Szczecina
ok. 16.30 planowany powrót do Szczecina