Aktualności

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udział w XIX Polsko-Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019”, o podtytule Regionalne typy budownictwa drewnianego – wyzwania konserwatorskie. Tegoroczna konferencja i podróż studyjna odbędą się w województwie dolnośląskim oraz w Saksonii, na pograniczu polsko-niemieckim. Podróż studyjna towarzysząca konferencji odbędzie się, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, na trasie: a) po stronie polskiej: Zgorzelec, Działoszyn, Bogatynia; b) po stronie niemieckiej: Łużyce Górne – Saksonia: Obercunnersdorf, Ebersbach, Eibau.

Konferencja odbędzie się w „Zagrodzie Kołodzieja” – domu przysłupowym z 1822 r., translokowanym w 2005 z Wigancic Żytawskich do Zgorzelca.

Tegorocznym tematem wiodącym będą Regionalne typy budownictwa drewnianego – wyzwania konserwatorskie. W wielu regionach Polski i Niemiec rozwinęły się w ciągu przeszłych stuleci specyficzne typy budownictwa, które zachowały się do dziś. Ich ochrona, jako część europejskiej kultury, jest intencją konferencji ANTIKON i tegorocznym tematem wiodącym konferencji, podczas której poruszana będzie następująca tematyka:

Panel I – Regionalne typy budowli

  • Specyficzne regionalne typy budowli
  • Budynki drewniane jako integralna część danego krajobrazu kulturowego

Panel II – Adaptacja i modernizacja historycznych budynków do dzisiejszych wymogów użytkowania i norm budowlanych

  • Oczekiwania użytkowników w stosunku do nowoczesnych standardów mieszkaniowych
  • Renowacja, a efektywność energetyczna budynku
  • Wymogi przepisów budowlanych
  • Wymogi dotyczące ułatwień w dostępie osób niepełnosprawnych

Panel III – Technologia, konserwacja i zabezpieczenie drewna

  • Skutki prawnie zdefiniowanych norm budowlanych
  • Metody konserwacji, specyficznych typów budownictwa drewnianego

Panel IV – Badania, realizacje, odkrycia – aktualności konserwatorskie

  • Przykłady udanych realizacji konserwatorskich
  • Innowacyjne założenia konserwatorskie