Aktualności

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udział w XVIII Polsko-Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2018„, o podtytule Drewno jako materiał budowlany – dziedzictwo sąsiedztwa.

Tegoroczna konferencja odbędzie się nad morzem, na pograniczu polsko-niemieckim. Podróż studyjna towarzysząca konferencji odbędzie się na trasie: Szczecin, Nowe Warpno, Międzyzdroje, Świnoujście, Ahlbeck, Bansin, Międzyzdroje.

Zagadnienia poruszane podczas tegorocznej konferencji oscylować będą wokół następującej tematyki:

Panel I Historyczne domy drewniane z elementów prefabrykowanych, katalogowe i typowe:

 • historia europejskiego budownictwa, tzw. domów gotowych wznoszonych na bazie konstrukcji drewnianych,
 • producenci, technologie, patenty, realizacje, katalogi (wiek XX),
 • zachowane historyczne domy drewniane z elementów prefabrykowanych, katalogowe i typowe – problemy z ich użytkowaniem, adaptacją do standardów współczesnych oraz problemy konserwatorskie.

Panel II Uzdrowiskowa architektura drewniana:

 • obiekty architektoniczne architektury uzdrowiskowej – pensjonaty, hotele, pawilony, mola,
 • adaptacja obiektów drewnianych o funkcjach mieszkalnych na cele hotelowe w miejscowościach uzdrowiskowych – problemy konserwatorskie,
 • problemy z użytkowaniem historycznych obiektów architektury uzdrowiskowej, adaptacją do standardów współczesnych, rozbudowy  oraz problemy konserwatorskie.

Panel III – Technologia, konserwacja i zabezpieczenie drewna:

 • inwentaryzacja architektoniczna, inne metody dokumentacyjne i ich przydatność do analiz chronologicznych i działań translokacyjnych,
 • badania dendrochronologiczne, których wyniki w sposób znaczący wpłynęły na rozpoznanie obiektów, opracowanie zaleceń konserwatorskich i określenie zakresu i sposobu prowadzenia prac przy zabytku,
 • wymiana czy konserwacja drewnianych elementów budowlanych – metody i zakres – trudne decyzje konserwatorskie oraz ich skutki,
 • przeciwogniowe zabezpieczanie drewnianych elementów budowalnych w obiektach zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem więźb dachowych, pokryć gontowych i strychów – metody tradycyjne i najnowsze,
 • metody konserwacji, wzmacniania i zabezpieczania drewna budowlanego – korzystne
  i niekorzystne skutki stosowania.

Panel IV – Badania, realizacje, odkrycia – aktualności konserwatorskie:

 • promocja najnowszych znaczących  działań konserwatorskich dotyczących historycznej architektury ryglowej i drewnianej  i ich rozpoznania naukowego,
 • promocja działań edukacyjnych, zmierzających do zmiany odbioru społecznego historycznego  budownictwa drewnianego i ryglowego, jako wartościowego, unikalnego i zagrożonego.