Organizator i partnerzy

Organizator

SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego


Partnerzy po stronie polskiej 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Szczecinie
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Woliński Park Narodowy


Partnerzy po stronie niemieckiej 

Krajowy Urząd Konserwacji Zabytków i Krajowe Muzeum Archeologiczne w Brandenburgii
Krajowy Urząd Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego
Niemiecko-Polska Fundacja ds. Kultywowania Kultury i Ochrony Zabytków z Görlitz