Patronat honorowy

dr Martina Münch – Minister Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandendurgia

dr Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków

Olgierd Gebelewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

Marszałek Zach._poziom

Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski

 logotyp Wojewody Lubuskiego

Wojewoda Zachodniopomorski

wojewoda zachodniopomorski

Bartłomiej Sochański – Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie

dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka  – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

NID-logotyp-oddzial-WARSZAWA

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków