Patronat honorowy

Prof. dr Roland Wöller – Saksoński Minister Spraw Wewnętrznych

dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwatora Zabytków

Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski

Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Bartosz Skaldawski – Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków