Patronat honorowy

Birgit Hesse – Minister Edukacji, Nauki i Kultury Mecklenburg-Vorpommern

dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków

Olgierd Gebelewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Marszałek Zach._poziom

Bartosz Skaldawski  – p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

NID-logotyp-oddzial-WARSZAWA

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków