Program

XIX Polsko-Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej
„Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019”
Regionalne typy budownictwa drewnianego – wyzwania konserwatorskie

Zgorzelec, 16 – 18.09.2019

Podróż studyjna: Zgorzelec, Działoszyn, Bogatynia, Obercunnersdorf, Ebersbach, Eibau

15.09.2019 (niedziela)

Jeśli chcieliby Państwo przyjechać dzień wcześniej, przed rozpoczęciem konferencji, bezpośrednio do Zgorzelca, istnieje taka możliwość. Jest to opcja dodatkowo płatna (200 zł netto-szczegóły w karcie zgłoszeniowej), które pokrywają kolację (w godz. 19.00-20.00 w „Zarodzie Kołodzieja”, nocleg w „Zagrodzie Kołodzieja” lub Hotelu Jan (w zależności od dostępności miejsc) oraz śniadanie (16.09.2019 w godz. 8.00-10.00, w „Zagrodzie Kołodzieja”). Do „Zagrody Kołodzieja” (ul. Aleje Lipowe 1, 59-900 Zgorzelec) lub Hotelu Jan (Jędrzychowice 98, 59-900 Zgorzelec) możecie Państwo dojechać taksówką lub przejść pieszo z Dworca PKP w Zgorzelcu:

  1. taksówki, tel. 19196 lub tel. 609 919 919,
  2. pieszo od stacji Zgorzelec Miasto do „Zagrody Kołodzieja” – droga ok. 20 minut lub do Hotelu Jan – droga ok. 50 min

15.30-19.00 Zgorzelec – zakwaterowanie w „Zagrodzie Kołodzieja” lub w Hotelu Jan (w zależności od dostępności miejsc (dodatkowo płatne)
19.00-20.00 kolacja w „Zagrodzie Kołodzieja” (dodatkowo płatne)
21.00 nocleg w „Zagrodzie Kołodzieja” lub w Hotelu Jan (w zależności od dostępności miejsc (dodatkowo płatne)

16.09.2019 (poniedziałek)

8.00-10.00 śniadanie w „Zagrodzie Kołodzieja” (dla nocujących 15/16.09.2019)
8.00-8.15 zbiórka uczestników we Wrocławiu, przystanek komunikacji miejskiej – ul. Sucha, przy Dworcu Głównym PKP Wrocław
8.15-10.30 przejazd do Zgorzelca
11.00 rozpoczęcie obrad, powitanie – Marek Sztark – Prezes Zarządu Szczecin-Expo Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

dr inż. Klaus von Krosigk –  Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury
Projekty ochrony zabytków Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury – cenny wkład w ramach wieloletnich starań o zachowanie polsko-niemieckiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego

Panel I – Regionalne typy budowli

Moderator: dr Georg Frank – Kierownik Referatu Ochrony Zabytków w Brandenburskim Krajowym Urzędzie Ochrony Zabytków i Muzeum Archeologicznym w Zossen

11.30 dr Ulrich Rosner – Saksoński Urząd Ochrony Zabytków, Oddział Okręgowej Ochrony Zabytków
Górnołużycki krajobraz domów przysłupowych – stan i zarys historii architektury

11.50 prof. inż. Thomas Worbs – Szkoła Wyższa w Zittau/ Görlitz
Górnołużycki dom przysłupowy – konstrukcja i cechy charakterystyczne architektury

12.10 dr inż. arch. Ulrich Schaaf – Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu, dr Maciej Prarat – Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu
Kościół w Kalsku jako przykład XVII-wiecznej konstrukcji przysłupowej

12.30 Anna Maślak – Adiunkt, Kierownik Działu Architektury i Parków Etnograficznych, Kierownik Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Domy podcieniowe na żuławach wiślanych w świetle badań historyczno-architektonicznych

12.50 dyskusja
13.00 przerwa kawowa

c. d. Panel I – Regionalne typy budowli

Moderator: dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

13.30 Maciej Warchoł – Kierownik Zespołu ds. Ekspertyz i Analiz Zabytków Nieruchomych, Działu Ekspertyz i Analiz Konserwatorskich Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Dąbrówka Lipska – Starszy Specjalista Zespołu ds. Ekspertyz i Analiz Zabytków Nieruchomych, Działu Ekspertyz i Analiz Konserwatorskich Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie
Studia konserwatorsko-krajobrazowe dla Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat, miejsca światowego dziedzictwa UNESCO

13.50 Gordon Thalmann M.A. – Komisaryczny dyrektor Urzędu Ochrony Zabytków Okręgu Prignitz w Perlebergu, Dr. Tilo Schöfbeck – referent naukowy w dziedzinie badań architektonicznych przy Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Ochrona Zabytków, Kultura Krajobrazu i Architektury w Westfalii
Budowle o konstrukcji słupowej w Niemczech Północnych – konstrukcja i formy

14.10 dr Volker Gläntzer – były pracownik Dolnosaksońskiego Krajowego Urzędu ochrony Zabytków
„Gulfhaus“ (tzw. dom wschodniofryzyjski) – forma architektoniczna jako drewnooszczędna forma budownictwa?

14.30 dr inż. arch. Renata Gubańska, dr inż. arch. Janusz Gubański – Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Stodoły o konstrukcjach drewnianych jako integralna część krajobrazu kulturowego wsi wielkopolskiej

14.50 dyskusja
15.00 obiad

Panel II Adaptacja i modernizacja historycznych budynków do dzisiejszych wymogów użytkowania i norm budowlanych

Moderator: dr Grzegorz Grajewski – Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu

16.00 Witold Podsiadło – lokalny rzemieślnik, właściciel Śląskiego Budownictwa Tradycyjnego
Wykorzystanie lokalnych, tradycyjnych technik budowlanych przy renowacji i rekonstrukcji drewnianych elementów konstrukcyjnych zabytkowych chałup przysłupowych charakterystycznych dla Pogórza Kaczawskiego i Izerskiego

16.20 dr inż. Liane Vogel –Wyższa Szkoła w Zittau/ Görlitz
Górnołużycki dom przysłupowy – możliwości i granice optymalizacji energetycznej

16.40 Agnieszka Kowalska – Doktorantka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz własna działalność zw. z ochroną i konserwacją zabytków
Podmiejskie wille łódzkich fabrykantów na Rudzie Pabianickiej – problemy ochrony zabytkowych obiektów drewnianych

17.00 dyskusja
17.10 przerwa kawowa

Panel III – Technologia, konserwacja i zabezpieczenie drewna

Moderator: Ewa Prync-Pommerencke – emerytowany Krajowy Konserwator Zabytków w Schwerinie

17.40 dr Georg Frank –Oddział Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki Brandenburskiego Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków i Muzeum Archeologicznego w Zossen
Translokacja domu przysłupowego z Saksonii do Brandenburgii

18.00 dr inż. Anna Różańska – Adiunkt na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie
Problematyka Translokacji Żuławskiego Domu Podcieniowego Z Miejscowości Jelonki

18.20 Wojciech Koryciński – Wykładowca Zakładu Gospodarki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Problematyka translokacji budynku szkieletowego na przykładzie sklepiku z Krasnegostawu

18.40 dyskusja
18.50 zakończenie I dnia konferencji
19.00 kolacja i nocleg (Zagroda Kołodzieja + Hotel Jan)

17.09 .2019 (wtorek)

8.00-8.30 śniadanie
8.45 wyjazd w podróż studyjną

Przy obiektach oprowadza Krzysztof Kurek – Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

9.00 Przystanek 1. Sulików Plac Wolności 29. Budynek wzniesiony w 1688 w konstrukcji mieszanej: murowano, drewnianej i podcieniowej. Jest to jeden z dwóch pozostałych budynków w pierzei rynkowej.

9.30-10.30 Przejazd do Działoszyna

10.00-10.30 Przystanek 2. Działoszyn, „Brama przejazdowa”, następnie przejście spacerem ok. 150 m pod Dom przysłupowy Działoszyn 163 (w trakcie prac konserwatorskich). We wsi znajduje się bardzo dużo domów przysłupowych w tym kilka na trasie planowanego spaceru.
10.30-10.55 przejazd do Bogatyni
10.55-11.30 Bogatynia – powitanie przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia ds. Polityki Regionalnej – Bożenę Wojciechowską oraz przerwa kawowa – Dom Weselny, ul. Olgi Boznańskiej 2, Bogatynia
Przy obiektach oprowadzają: Krzysztof Kurek – Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu oraz Katarzyna Bartkowiak – Prezes Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni Sp. z o.o.

11.30-11.45 Przystanek 3. Bogatynia, ul. Kościuszki (Piekarnia) – budynek zinwentaryzowany
11.45-12.00 przejazd na parking przy Placu Bohaterów Warszawy w Bogatyni

12.00-13.00 Przystanek 4. Bogatynia śródmieście (parking przy Placu Bohaterów Warszawy) – spacerowe przejście po ulicach 1 Maja, Aleja Żytawska – domy przed, w trakcie prac i po remoncie

13.00 obiad – Gospodarz obiadu Bożena Wojciechowska – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia ds. Polityki Regionalnej -Dom Weselny, ul. Olgi Boznańskiej 2, Bogatynia
14.00 c.d. podróży studyjne – Łużyce Górne. Saksonia. Przy obiektach oprowadza Arnd Matthes.

Przystanek 5. Obercunnersdorf – miejscowość z wieloma domami przysłupowymi

Przystanek 6. Ebersbach – Muzeum Kawy – zwiedzanie muzeum i przerwa kawowa

Przystanek 7. Ebersbach – Dom Hugenotów z XVII w., budowa

Przystanek 8. Eibau – Tzw. Dom faktora (kupca lnianego), XVIII w.

19.30 przyjazd do Zgorzelca, kolacja i nocleg

18.09.2019 (środa)

8.30-9.30 śniadanie

c. d. Panel III – Technologia, konserwacja i zabezpieczenie drewna

Moderator: Ewa Prync-Pommerencke – emerytowany Krajowy Konserwator Zabytków w Schwerinie

9.40 Marcel Knyżewski – Wydział ds. Rewitalizacji Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi
Adaptacja zabytkowej architektury drewnianej na przykładzie Zagrody Młynarskiej w Uniejowie

10.00 inż. arch. Michael Arns – Pracownia architektoniczna MichaelARNSArchitektBDA, Freudenberg und Lennestadt-Meggen
Historyczna architektura ryglowa w Sauerlandzie i Siegerlandzie

10.20 dyskusja
10.30 przerwa kawowa

Panel IV – Badania, realizacje, odkrycia – aktualności konserwatorskie

Maria Witek – Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie; Waldemar Witek – Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy Szczecin

11.00 inż. dypl. Kristina Eberler M.Sc. – Biuro Architektoniczne EBERLER Angermünde,
inż. dypl. techniki drewna Jens Putz – Rzeczoznawca w dziedzinie ochrony drewna, Właściciel Biura Inżynieryjnego
Stodoła do suszenia tytoniu Gieseler, Gartz nad Odrą – przedstawienie projektu

11.20 Elżbieta Lech-Gotthardt – Wiceprezes Stowarzyszenia DOM KOŁODZIEJA w Zgorzelcu
Nowe domy przysłupowe sposobem na ratowanie krajobrazu kulturowego Euroregionu Nysa

11.40 dyskusja, zakończenie konferencji
12.00 lunch
13.00 wyjazd autokarów do Wrocławia
ok. 15.15 przyjazd do Wrocławia – Dworzec Główny PKP