Program

XIX Polsko-Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej
„Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019”
Regionalne typy budownictwa drewnianego – wyzwania konserwatorskie

Zgorzelec, 16 – 18.09.2019

Podróż studyjna: Zgorzelec, Działoszyn, Bogatynia, Obercunnersdorf, Ebersbach, Eibau

15.09.2019 (niedziela)

15.09.2019 odbędzie się w Goerlitz Dzień Otwarty Zabytków. Dokładne informacje znajdą Państwo tutaj:
https://zgorzelec.info/#!/news/4960
https://www.goerlitz.de/Denkmal_Goerlitz.html

Możemy zorganizować przewodnika, pod warunkiem, że zbierze się przynajmniej 10-osobowa grupa.

Istnieje również możliwość noclegu w miejscu konferencji w Zgorzelcu, „Zagroda Kołodzieja”, ul. Aleje Lipowe 1, 59-900 Zgorzelec (rezerwacja poprzez Formularz zgłoszeniowy – ten dzień jest opcją dodatkową, dodatkowo płatną).

Do „Zagrody Kołodzieja” możecie Państwo dojechać taksówką lub przejść pieszo. Z niemieckiego dworca w Goerlitz można zamówić taksówkę – kurs do przejścia granicznego przy Moście Jana Pawła II i:

  1. jechać dalej aż do „Zagrody Kołodzieja” w Zgorzelcu
  2. wysiąść na przejściu granicznym i w Polsce zamówić telefonicznie taksówkę Polską (tel. 19196, lub tel. 609 919 919), którą dojechać do „Zagrody Kołodzieja”.
  3. Przejść pieszo od przejścia granicznego do hotelu – droga ok. 40 minut

lub też dojechać koleją do stacji Zgorzelec Miasto i przejść pieszo do hotelu – droga ok. 20 minut lub zamówić taksówkę, tel. 19196 lub 609 919 919

16.09.2019 (poniedziałek)

8.00-8.15 zbiórka uczestników we Wrocławiu
8.15-10.15 przejazd do Zgorzelca
10.30 rozpoczęcie obrad, powitanie – Marek Sztark – Prezes Zarządu Szczecin-Expo Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

dr inż. Klaus von Krosigk –  Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury
Projekty ochrony zabytków Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury – cenny wkład w ramach wieloletnich starań o zachowanie polsko-niemieckiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego

Panel I – Regionalne typy budowli

Moderator: dr Georg Frank – Kierownik Referatu Ochrony Zabytków w Brandenburskim Krajowym Urzędzie Ochrony Zabytków i Muzeum Archeologicznym w Zossen

11.00 dr Ulrich Rosner – Saksoński Urząd Ochrony Zabytków, Oddział Okręgowej Ochrony Zabytków
Dom przysłupowy – jego znaczenie dla krajobrazu zabytków Wolnego Kraju Saksonii

11.20 prof. inż. Thomas Worbs – Szkoła Wyższa w Zittau/ Görlitz
Górnołużycki dom przysłupowy – konstrukcja i cechy charakterystyczne architektury

11.40 dr inż. arch. Ulrich Schaaf – Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu, dr Maciej Prarat – Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu
Kościół w Kalsku jako przykład XVII-wiecznej konstrukcji przysłupowej

12.00 Anna Maślak – Adiunkt, Kierownik Działu Architektury i Parków Etnograficznych, Kierownik Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Domy podcieniowe na żuławach wiślanych w świetle badań historyczno-architektonicznych

12.20 dyskusja
12.40 przerwa kawowa

c. d. Panel I – Regionalne typy budowli

Moderator: dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

13.00 Maciej Warchoł – Kierownik Zespołu ds. Ekspertyz i Analiz Zabytków Nieruchomych, Działu Ekspertyz i Analiz Konserwatorskich Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Dąbrówka Lipska – Starszy Specjalista Zespołu ds. Ekspertyz i Analiz Zabytków Nieruchomych, Działu Ekspertyz i Analiz Konserwatorskich Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie
Studia konserwatorsko-krajobrazowe dla Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat, miejsca światowego dziedzictwa UNESCO

13.20 Gordon Thalmann M.A. – Komisaryczny dyrektor Urzędu Ochrony Zabytków Okręgu Prignitz w Perlebergu, Dr. Tilo Schöfbeck – referent naukowy w dziedzinie badań architektonicznych przy Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Ochrona Zabytków, Kultura Krajobrazu i Architektury w Westfalii
Budowle o konstrukcji słupowej w Niemczech Północnych – konstrukcja i formy

13.40 dr Volker Gläntzer – były pracownik Dolnosaksońskiego Krajowego Urzędu ochrony Zabytków
„Gulfhaus“ (tzw. dom wschodniofryzyjski) – forma architektoniczna jako drewnooszczędna forma budownictwa?

14.00 dr inż. arch. Renata Gubańska, dr inż. arch. Janusz Gubański – Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Stodoły o konstrukcjach drewnianych jako integralna część krajobrazu kulturowego wsi wielkopolskiej

14.20 dyskusja
14.30 obiad

Panel II Adaptacja i modernizacja historycznych budynków do dzisiejszych wymogów użytkowania i norm budowlanych

Moderator: dr Grzegorz Grajewski – Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu

15.30 Witold Podsiadło – lokalny rzemieślnik, właściciel Śląskiego Budownictwa Tradycyjnego
Wykorzystanie lokalnych, tradycyjnych technik budowlanych przy renowacji i rekonstrukcji drewnianych elementów konstrukcyjnych zabytkowych chałup przysłupowych charakterystycznych dla Pogórza Kaczawskiego i Izerskiego

15.50 dr inż. Liane Vogel –Wyższa Szkoła w Zittau/ Görlitz
Górnołużycki dom przysłupowy – możliwości i granice optymalizacji energetycznej

16.10 inż. dypl. Horst-Dieter Jatzlauk –Inżynier doradca i rzeczoznawca w dziedzinie ochrony drewna i budynków, jak również komunikacji w zakresie ochrony zabytków
Modernizacja i adaptacja barokowego domu rzemieślnika (garbarnia, dom ryglowy, 1760) na Starym Mieście w Cottbus. Adaptacja budynku do celów mieszkalnych i pobytowych dla rynku turystycznego

16.30 Agnieszka Kowalska – Inspektor Ochrony Zabytków Nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi
Podmiejskie wille łódzkich fabrykantów na Rudzie Pabianickiej – problemy ochrony zabytkowych obiektów drewnianych

16.50 dyskusja
17.00 przerwa kawowa

Panel III – Technologia, konserwacja i zabezpieczenie drewna

Moderator: Ewa Prync-Pommerencke – emerytowany Krajowy Konserwator Zabytków w Schwerinie

17.20 dr Georg Frank –Oddział Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki Brandenburskiego Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków i Muzeum Archeologicznego w Zossen
Translokacja domu przysłupowego z Saksonii do Brandenburgii

17.40 dr inż. Anna Różańska – Adiunkt na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie
Problematyka Translokacji Żuławskiego Domu Podcieniowego Z Miejscowości Jelonki

18.00 Wojciech Koryciński – Wykładowca Zakładu Gospodarki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Problematyka translokacji budynku szkieletowego na przykładzie sklepiku z Krasnegostawu

18.20 dyskusja
18.40 zakończenie I dnia konferencji
19.00 kolacja i nocleg (Zagroda Kołodzieja + Hotel Jan)

17.09 .2019 (wtorek)

8.00-8.30 śniadanie
8.45 wyjazd w podróż studyjną

Przy obiektach oprowadza Wojciech Kapałczyński – Translokacja jako sposób ratowania zabytków

Przystanek 1. Zgorzelec dom ryglowy „Wdowi domek” od lat czynione są próby wpisania go do rejestru, jednak WUOZ nie może tego uczynić ze względów formalnych – nie można dotrzeć do spadkobierców – jeden z nich przebywa za granicą, stąd Nadzór Budowlany jest bezczynny. Budynek jest zinwentaryzowany, Idealny pod translokację, są osoby tym zainteresowane.

Przystanek 2. Działoszyn, „Brama przejazdowa”, następnie przejście spacerem ok. 150 m pod Dom przysłupowy Działoszyn 163 (w trakcie prac konserwatorskich). We wsi znajduje się bardzo dużo domów przysłupowych w tym kilka na trasie planowanego spaceru.

Przejazd autokarów w kierunku Wyszkowa

Przystanek 3. Bogatynia, ul. Kościuszki (Piekarnia) – budynek zinwentaryzowany

Przystanek 4. Bogatynia śródmieście (parking przy Placu Bohaterów Warszawy) – spacerowe przejście po ulicach 1 Maja, Aleja Żytawska – domy przed, w trakcie prac i po remoncie

13.00 obiad – „Dom Zegarmistrza”, przy Alei Żytawskiej 17
14.00 c.d. podróży studyjne – Łużyce Górne. Saksonia. Przy obiektach oprowadza Arnd Matthes.

Przystanek 5. Obercunnersdorf – miejscowość z wieloma domami przysłupowymi

Przystanek 6. Ebersbach – Muzeum Kawy – zwiedzanie muzeum i przerwa kawowa

Przystanek 7. Ebersbach – Dom Hugenotów z XVII w., budowa

Przystanek 8. Eibau – Tzw. Dom faktora (kupca lnianego), XVIII w.

19.30 przyjazd do Zgorzelca, kolacja i nocleg

18.09.2019 (środa)

8.15-9.15 śniadanie

c. d. Panel III – Technologia, konserwacja i zabezpieczenie drewna

Moderator: Ewa Prync-Pommerencke – emerytowany Krajowy Konserwator Zabytków w Schwerinie

9.20 Ewa Stanecka – Zachodniopomorskie Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie
Wiatrak typu koźlak w Mierzynie – problematyka ochrony

9.40 Marcel Knyżewski – Inspektor Ochrony Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi
Adaptacja zabytkowej architektury drewnianej na przykładzie Zagrody Młynarskiej w Uniejowie

10.00 dyskusja
10.20 przerwa kawowa

Panel IV – Badania, realizacje, odkrycia – aktualności konserwatorskie

Ewa Stanecka – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

11.00 inż. arch. Michael Arns – Pracownia architektoniczna MichaelARNSArchitektBDA, Freudenberg und Lennestadt-Meggen
Historyczna architektura ryglowa w Sauerlandzie i Siegerlandzie

11.20 inż. dypl. Kristina Eberler M.Sc. – Biuro Architektoniczne EBERLER Angermünde,
inż. dypl. techniki drewna Jens Putz – Rzeczoznawca w dziedzinie ochrony drewna, Właściciel Biura Inżynieryjnego
Stodoła do suszenia tytoniu Gieseler, Gartz nad Odrą – przedstawienie projektu

11.40 Elżbieta Lech-Gotthardt – Wiceprezes Stowarzyszenia DOM KOŁODZIEJA w Zgorzelcu
Nowe domy przysłupowe sposobem na ratowanie krajobrazu kulturowego regionu

12.00 dyskusja, zakończenie konferencji
12.20 lunch
13.00 wyjazd autokarów do Wrocławia
ok. 15.15 przyjazd do Wrocławia – Dworzec Główny PKP