Program

PROGRAM

XVII Polsko-Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej
„Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2016”

Historyczna architektura drewniana. Przykłady ochrony i opieki
Rokitno, 19 – 21.09.2016 r.

 


 

19.09.2016 (poniedziałek)

11.00 zbiórka uczestników Konferencji i podróży studyjnej ANTIKON 2016 w Zielonej Górze
11.20 wyjazd w podróż studyjną: Kościoły w Klępsku, Kosieczynie i Chlastawie
12.00–12.30 Kościół w Klępsku
12.35 wyjazd do Kosieczyna
13.00–13.45 Kościół w Kosieczynie, przerwa kawowa
13.45 wyjazd do Chlastawy
14.00–14.30 Kościół w Chlastawie
14.35 wyjazd do Rokitna
15.35 Rokitno, zameldowanie i obiad
16.20 rozpoczęcie konferencji

Moderator
Ewa Prync-Pommerencke
– emerytowany Krajowy Konserwator Zabytków, Schwerin

16.30 Gordon Thalmann – konserwator, historyk architektury, Groß Pankow (Prignitz) OT Klein Gottschow
Najstarsze kościoły ryglowe w polsko-niemieckich krajobrazach architektonicznych: poszukiwanie śladów i ewidencja ogólna

16.50 dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Kościoły drewniane województwa lubuskiego – zasób i problematyka ochrony konserwatorskiej

17.10 Marta Markus – Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej, dr Peter Schabe – Dyrektor Zarządzający Niemiecko-Polską Fundacją Ochrony Zabytków Kultury, Görlitz
Kościół imienia Żłóbka Pana Jezusa we Wschowej – ważny protestancki XVII-wieczny zabytek sakralny (jak obchodzić się z wartościową architekturą drewnianą i jak ją użytkować).

17.30 dr inż. Bernadeta Schäfer – Wydział ds. Projektowania, Budownictwa i Środowiska Uniwersytetu Technicznego w Berlinie
Formy osadnictwa i budowle drewniane w Dolinie Kamiennej w Polsce w XIX i XX wieku

17.50 przerwa kawowa
18.10 c.d. obrad

Moderator
dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

18.10 dr inż. Maciej A. Orzechowski – adiunkt w Instytucie Budownictwa, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr inż. Radosław Tatko – adiunkt w Instytucie Budownictwa, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Monitoring stanu odkształcenia konstrukcji na przykładzie opieki nad średniowieczną konstrukcją więźby dachowej

18.30 Dominik Mączyński – Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Uwagi i zalecenia dotyczące postępowania w czasie oględzin drewnianego obiektu zabytkowego po pożarze (na przykładzie budowli sakralnej)

18.50 dr inż. arch. Ulrich Schaaf – adiunkt w Zakładzie Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
XVIII-wieczny pałac podróżny Augusta III w Kutnie – jego architektura i technika budownictwa w świetle badań historyczno-architektonicznych

19.10 dyskusja
19.15 zakończenie obrad i kolacja
19.45 zwiedzanie Kościoła i ogrodu w Rokitnie
20.45 ognisko
nocleg


 

20.09.2016 r. (wtorek)

8.00–9.00 śniadanie
9.00 wyjazd z podróż: Kościoły w Kalsku, Świętym Wojciechu, Gorzycy
10.30–11.10 Kościół w Kalsku
11.15 wyjazd do Świętego Wojciecha
12.10–12.55 Święty Wojciech
13.00 wyjazd do Gorzycy
14.00–14.40 Gorzyca, przerwa kawowa
14.45 wyjazd do Rokitna
16.00 powrót z podróży i obiad
16.40 rozpoczęcie obrad

Moderator
Ewa Stanecka – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

16.40 Daniela Geyer – dyplomowany restaurator Werkart Restaurierung GbR, Wittstock, Hendrik Seipt – dyplomowany restaurator Werkart Restaurierung GbR, Wittstock
Projekty konserwatorskie dotyczące zachowania partii glinianych w budownictwie ryglowym

17.00 dr Berthold Köster – Krajowy Urząd Ochrony Zabytków Kraju Związkowego Szlezwiku-Holsztyna
Trzeba wiedzieć, jak! O odwadze pewnego projektanta konstrukcji. Problemy i rozwiązania z zakresu wzmacniania statyki budynków zabytkowych

17.20 dyskusja
17.30 przerwa kawowa
18.00 c.d. obrad

18.00 Błażej Skaziński – Kierownik Delegatury WUOZ w Gorzowie Wielkopolskim
Badania architektoniczne ryglowych kamienic w Drezdenku

18.20 Piotr Tuliszewski – niezależny badacz, właściciel firmy ORMUS-Piotr Tuliszewski, Projekty i Dokumentacja Konserwatorska
Badania architektoniczne domu podcieniowego w Golubiu z 2 poł. XVIII w. Rekonstrukcja pierwotnego układu funkcjonalno-przestrzennego

18.40 dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz – Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn Papiernia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Integralność a trwałość obiektów historycznej architektury drewnianej na przykładzie XVIII-wiecznego dworu ryglowego w Niepołcku

Komunikat

19.00 Alicja Cykalewicz-Tymbarska, dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz – Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn Papiernia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Występowanie i przeznaczenia małych kołeczków drewnianych w zabytkowych więźbach dachowych

19.05 dyskusja
19.15 zakończenie obrad
19.30 nocne zwiedzanie zamku w Międzyrzeczu i biesiada
nocleg


 

21.09.2016 r. (środa)

8.00–9.00 śniadanie
9.00 rozpoczęcie konferencji

Moderatror
dr Georg Frank – Konserwator Zabytków, Kierownik Referatu Krajowego Urzędu Konserwacji Zabytków i Krajoweg Muzeum Archeologicznego w Brandenburgii, Zossen

9.00 Anja Heinecke – Niższy Urząd Ochrony Zabytków Miasta Brandenburg nad Hawelą
Sprawozdanie z budowy – aktualne pytania powstające przy renowacji średniowiecznego domu o konstrukcji ryglowej

9.20 dr Maciej Prarat – adiunkt w Zakładzie Konserwatorstwa, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wybrane aspekty badań historyczno-architektonicznych drewnianych młynów (na przykładach z Polski północnej)

9.40 Axel Seemann – inżynier doradca, Berlin
Konserwacja drewnianych konstrukcji nośnych z uwzględnieniem ostrożnego obchodzenia się z materiałem – przykłady praktyczne

10.00 Marta Kaluch-Tabisz – asystent naukowy w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Kościoły poewangelickie w Masłowie i Rościsławicach jako dwa różne przykłady prowadzenia prac konserwatorsko – adaptacyjnych

10.20 Aleksander Konieczny – Pracownia Dendrochronologii i Badań Architektury w Toruniu, dr Grażyna Ruszczyk – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Architektura kościoła Pw. Św. Marcina w Ćwiklicach

10.40 dyskusja
10.50 przerwa na kawę
11.10 c.d. obrad

11.10 dr Grażyna Ruszczyk – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Odbudowa uzdrowiska w Szczawnicy

11.30 dr inż. arch. Anita Jaśkiewicz-Sojak – Miejski Konserwator Zabytków w Wejherowie
Ochrona i opieka nad założeniem Kalwarii Wejherowskiej

11.50 dyskusja
12.00 podsumowanie i zakończenie obrad XVII Konferencji ANTIKON 2016
12.15 obiad
12.50 wyjazd uczestników do Zielonej Góry
14.20 przyjazd do Zielonej Góry