Program

XIX Polsko-Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej
„Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2019”
Regionalne typy budownictwa drewnianego – wyzwania konserwatorskie

Zgorzelec, 16 – 18.09.2019

Podróż studyjna: Zgorzelec, Działoszyn, Bogatynia, Obercunnersdorf, Ebersbach, Eibau

15.09.2019 (niedziela)

Jeśli chcieliby Państwo przyjechać dzień wcześniej, przed rozpoczęciem konferencji, bezpośrednio do Zgorzelca, istnieje taka możliwość. Jest to opcja dodatkowo płatna (200 zł netto-szczegóły w karcie zgłoszeniowej), które pokrywają kolację (w godz. 19.00-20.00 w „Zarodzie Kołodzieja”, nocleg w „Zagrodzie Kołodzieja” lub Hotelu Jan (w zależności od dostępności miejsc) oraz śniadanie (16.09.2019 w godz. 8.00-10.00, w „Zagrodzie Kołodzieja”). Do „Zagrody Kołodzieja” (ul. Aleje Lipowe 1, 59-900 Zgorzelec) lub Hotelu Jan (Jędrzychowice 98, 59-900 Zgorzelec) możecie Państwo dojechać taksówką lub przejść pieszo z Dworca PKP w Zgorzelcu:

  1. taksówki, tel. 19196 lub tel. 609 919 919,
  2. pieszo od stacji Zgorzelec Miasto do „Zagrody Kołodzieja” – droga ok. 20 minut lub do Hotelu Jan – droga ok. 50 min

15.30-19.00 Zgorzelec – zakwaterowanie w „Zagrodzie Kołodzieja” lub w Hotelu Jan (w zależności od dostępności miejsc (dodatkowo płatne)
19.00-20.00 kolacja w „Zagrodzie Kołodzieja” (dodatkowo płatne)
21.00 nocleg w „Zagrodzie Kołodzieja” lub w Hotelu Jan (w zależności od dostępności miejsc (dodatkowo płatne)
16.09.2019 – 8.00-10.00 śniadanie w „Zagrodzie Kołodzieja” (dodatkowo płatne)

16.09.2019 (poniedziałek)

8.00-8.15 zbiórka uczestników we Wrocławiu
8.15-10.30 przejazd do Zgorzelca
11.00 rozpoczęcie obrad, powitanie – Marek Sztark – Prezes Zarządu Szczecin-Expo Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

dr inż. Klaus von Krosigk –  Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury
Projekty ochrony zabytków Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury – cenny wkład w ramach wieloletnich starań o zachowanie polsko-niemieckiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego

Panel I – Regionalne typy budowli

Moderator: dr Georg Frank – Kierownik Referatu Ochrony Zabytków w Brandenburskim Krajowym Urzędzie Ochrony Zabytków i Muzeum Archeologicznym w Zossen

11.30 dr Ulrich Rosner – Saksoński Urząd Ochrony Zabytków, Oddział Okręgowej Ochrony Zabytków
Górnołużycki krajobraz domów przysłupowych – stan i zarys historii architektury

11.50 prof. inż. Thomas Worbs – Szkoła Wyższa w Zittau/ Görlitz
Górnołużycki dom przysłupowy – konstrukcja i cechy charakterystyczne architektury

12.10 dr inż. arch. Ulrich Schaaf – Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu, dr Maciej Prarat – Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu
Kościół w Kalsku jako przykład XVII-wiecznej konstrukcji przysłupowej

12.30 Anna Maślak – Adiunkt, Kierownik Działu Architektury i Parków Etnograficznych, Kierownik Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Domy podcieniowe na żuławach wiślanych w świetle badań historyczno-architektonicznych

12.50 dyskusja
13.00 przerwa kawowa

c. d. Panel I – Regionalne typy budowli

Moderator: dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

13.30 Maciej Warchoł – Kierownik Zespołu ds. Ekspertyz i Analiz Zabytków Nieruchomych, Działu Ekspertyz i Analiz Konserwatorskich Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Dąbrówka Lipska – Starszy Specjalista Zespołu ds. Ekspertyz i Analiz Zabytków Nieruchomych, Działu Ekspertyz i Analiz Konserwatorskich Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie
Studia konserwatorsko-krajobrazowe dla Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat, miejsca światowego dziedzictwa UNESCO

13.50 Gordon Thalmann M.A. – Komisaryczny dyrektor Urzędu Ochrony Zabytków Okręgu Prignitz w Perlebergu, Dr. Tilo Schöfbeck – referent naukowy w dziedzinie badań architektonicznych przy Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Ochrona Zabytków, Kultura Krajobrazu i Architektury w Westfalii
Budowle o konstrukcji słupowej w Niemczech Północnych – konstrukcja i formy

14.10 dr Volker Gläntzer – były pracownik Dolnosaksońskiego Krajowego Urzędu ochrony Zabytków
„Gulfhaus“ (tzw. dom wschodniofryzyjski) – forma architektoniczna jako drewnooszczędna forma budownictwa?

14.30 dr inż. arch. Renata Gubańska, dr inż. arch. Janusz Gubański – Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Stodoły o konstrukcjach drewnianych jako integralna część krajobrazu kulturowego wsi wielkopolskiej

14.50 dyskusja
15.00 obiad

Panel II Adaptacja i modernizacja historycznych budynków do dzisiejszych wymogów użytkowania i norm budowlanych

Moderator: dr Grzegorz Grajewski – Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu

16.00 Witold Podsiadło – lokalny rzemieślnik, właściciel Śląskiego Budownictwa Tradycyjnego
Wykorzystanie lokalnych, tradycyjnych technik budowlanych przy renowacji i rekonstrukcji drewnianych elementów konstrukcyjnych zabytkowych chałup przysłupowych charakterystycznych dla Pogórza Kaczawskiego i Izerskiego

16.20 dr inż. Liane Vogel –Wyższa Szkoła w Zittau/ Görlitz
Górnołużycki dom przysłupowy – możliwości i granice optymalizacji energetycznej

16.40 inż. dypl. Horst-Dieter Jatzlauk –Inżynier doradca i rzeczoznawca w dziedzinie ochrony drewna i budynków, jak również komunikacji w zakresie ochrony zabytków
Modernizacja i adaptacja barokowego domu rzemieślnika (garbarnia, dom ryglowy, 1760) na Starym Mieście w Cottbus. Adaptacja budynku do celów mieszkalnych i pobytowych dla rynku turystycznego

17.00 Agnieszka Kowalska – Inspektor Ochrony Zabytków Nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi
Podmiejskie wille łódzkich fabrykantów na Rudzie Pabianickiej – problemy ochrony zabytkowych obiektów drewnianych

17.20 dyskusja
17.30 przerwa kawowa

Panel III – Technologia, konserwacja i zabezpieczenie drewna

Moderator: Ewa Prync-Pommerencke – emerytowany Krajowy Konserwator Zabytków w Schwerinie

17.40 dr Georg Frank –Oddział Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki Brandenburskiego Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków i Muzeum Archeologicznego w Zossen
Translokacja domu przysłupowego z Saksonii do Brandenburgii

18.00 dr inż. Anna Różańska – Adiunkt na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie
Problematyka Translokacji Żuławskiego Domu Podcieniowego Z Miejscowości Jelonki

18.20 Wojciech Koryciński – Wykładowca Zakładu Gospodarki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Problematyka translokacji budynku szkieletowego na przykładzie sklepiku z Krasnegostawu

18.40 dyskusja
18.50 zakończenie I dnia konferencji
19.00 kolacja i nocleg (Zagroda Kołodzieja + Hotel Jan)

17.09 .2019 (wtorek)

8.00-8.30 śniadanie
8.45 wyjazd w podróż studyjną

Przy obiektach oprowadza Wojciech Kapałczyński – Translokacja jako sposób ratowania zabytków

9.00 Przystanek 1. Zgorzelec dom ryglowy „Wdowi domek” od lat czynione są próby wpisania go do rejestru, jednak WUOZ nie może tego uczynić ze względów formalnych – nie można dotrzeć do spadkobierców – jeden z nich przebywa za granicą, stąd Nadzór Budowlany jest bezczynny. Budynek jest zinwentaryzowany, Idealny pod translokację, są osoby tym zainteresowane.
9.30-10.30 przejazd do Działoszyna

10.00-10.30 Przystanek 2. Działoszyn, „Brama przejazdowa”, następnie przejście spacerem ok. 150 m pod Dom przysłupowy Działoszyn 163 (w trakcie prac konserwatorskich). We wsi znajduje się bardzo dużo domów przysłupowych w tym kilka na trasie planowanego spaceru.
10.30-10.55 przejazd do Bogatyni
10.55-11.30 Bogatynia – powitanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia – Wojciecha Błasiaka oraz przerwa kawowa – Dom Weselny, ul. Olgi Boznańskiej 2, Bogatynia

11.30-11.45 Przystanek 3. Bogatynia, ul. Kościuszki (Piekarnia) – budynek zinwentaryzowany
11.45-12.00 przejazd na parking przy Placu Bohaterów Warszawy w Bogatyni

12.00-13.00 Przystanek 4. Bogatynia śródmieście (parking przy Placu Bohaterów Warszawy) – spacerowe przejście po ulicach 1 Maja, Aleja Żytawska – domy przed, w trakcie prac i po remoncie

13.00 obiad – „Dom Zegarmistrza”, przy Alei Żytawskiej 17
14.00 c.d. podróży studyjne – Łużyce Górne. Saksonia. Przy obiektach oprowadza Arnd Matthes.

Przystanek 5. Obercunnersdorf – miejscowość z wieloma domami przysłupowymi

Przystanek 6. Ebersbach – Muzeum Kawy – zwiedzanie muzeum i przerwa kawowa

Przystanek 7. Ebersbach – Dom Hugenotów z XVII w., budowa

Przystanek 8. Eibau – Tzw. Dom faktora (kupca lnianego), XVIII w.

19.30 przyjazd do Zgorzelca, kolacja i nocleg

18.09.2019 (środa)

8.15-9.15 śniadanie

c. d. Panel III – Technologia, konserwacja i zabezpieczenie drewna

Moderator: Ewa Prync-Pommerencke – emerytowany Krajowy Konserwator Zabytków w Schwerinie

9.20 Ewa Stanecka – Zachodniopomorskie Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie
Wiatrak typu koźlak w Mierzynie – problematyka ochrony

9.40 Marcel Knyżewski – Inspektor Ochrony Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi
Adaptacja zabytkowej architektury drewnianej na przykładzie Zagrody Młynarskiej w Uniejowie

10.00 dyskusja
10.20 przerwa kawowa

Panel IV – Badania, realizacje, odkrycia – aktualności konserwatorskie

Ewa Stanecka – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

11.00 inż. arch. Michael Arns – Pracownia architektoniczna MichaelARNSArchitektBDA, Freudenberg und Lennestadt-Meggen
Historyczna architektura ryglowa w Sauerlandzie i Siegerlandzie

11.20 inż. dypl. Kristina Eberler M.Sc. – Biuro Architektoniczne EBERLER Angermünde,
inż. dypl. techniki drewna Jens Putz – Rzeczoznawca w dziedzinie ochrony drewna, Właściciel Biura Inżynieryjnego
Stodoła do suszenia tytoniu Gieseler, Gartz nad Odrą – przedstawienie projektu

11.40 Elżbieta Lech-Gotthardt – Wiceprezes Stowarzyszenia DOM KOŁODZIEJA w Zgorzelcu
Nowe domy przysłupowe sposobem na ratowanie krajobrazu kulturowego regionu

12.00 dyskusja, zakończenie konferencji
12.20 lunch
13.00 wyjazd autokarów do Wrocławia
ok. 15.15 przyjazd do Wrocławia – Dworzec Główny PKP