Uczestnicy

Do udziały w konferencji zapraszamy:

  • konserwatorów zabytków i dzieł sztuki, diecezjalnych konserwatorów zabytków, etnografów,pracowników administracji i nadzoru budowlanego, służb konserwatorskich, architów, projektantów, historyków sztuki,
  • właścicieli i użytkowników zabytkowych obiektów, inwestorów,
  • przedstawicieli firm konserwatorskich, budowlanych, producentów materiałów, systemów zabezpieczeń i in. przydatnych w inwestycjach związanych z zabytkami, rzemieślników,
  • wydawców czasopism i książek poświęconych problematyce konserwacji zabytków i szeroko pojętej ochronie dziedzictwa kulturowego,
  • specjalistów z zakresu folklorystyki, sztuki ludowej, twórców ludowych,
  • pasjonatów, miłośników i wszystkich zainteresowanych pięknem i ochroną obiektów zabytkowych.