Konferencja i podróż studyjna ANTIKON to polsko-niemieckie spotkanie na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego, dyskusja o problemach ratowania, ochrony, popularyzacji i wykorzystania obiektów architektury ryglowej i drewnianej w Europie i na świecie. To niepowtarzalna możliwość współpracy i wymiany poglądów naukowców z praktykami w Niemczech i w Polsce. To również forum dyskusyjne, dzięki któremu od zniszczenia i zapomnienia uratowano już parędziesiąt obiektów architektury ryglowej i drewnianej.


Projekt wspierany finansowo przez

logotyo Euroregion Pomerania
Logotyp KPF FMP Interreg

XX POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA I PODRÓŻ STUDYJNA
„ARCHITEKTURA RYGLOWA – WSPÓLNE DZIEDZICTWO ANTIKON 2023”
Ochrona i współczesne użytkowanie budynków drewnianych i ryglowych – sprzeczność?

Siemczyno, 25-27 września 2023

PARTNER NIEMIECKI
Krajowy Urząd Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego


Celem projektu jest polsko-niemiecka współpraca w obszarze ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego. Projekt ANTIKON, każdorazowo składający się z polsko-niemieckiej konferencji i podróży studyjnej, od ponad dwudziestu lat, podejmuje szeroko pojętą tematykę ochrony i konserwacji obiektów ryglowych i drewnianych. Działania projektowe intensyfikują polsko-niemiecką współpracę w zakresie dziedzictwa historycznego, architektury, sztuki i kultury, poprzez przekazanie wiedzy o kulturze i historii kraju sąsiada szerokiemu gronu polskich i niemieckich odbiorców oraz przyczyniają się do rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego.

DOFINANSOWNIE z EFRR: 16 792,00 Euro